ย 
  • Region II

5 Tips for Managing Stress at Work


"๐‘ถ๐’๐’† ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’Š๐’ˆ๐’ˆ๐’†๐’”๐’• ๐’˜๐’‚๐’š๐’” ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ ๐’๐’Š๐’‡๐’† ๐’„๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’†๐’„๐’๐’Ž๐’† ๐’‚ ๐’”๐’๐’–๐’“๐’„๐’† ๐’๐’‡ ๐’”๐’•๐’“๐’†๐’”๐’” ๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’š ๐’๐’†๐’ˆ๐’๐’†๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’ ๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’† ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰๐’š ๐’ƒ๐’๐’–๐’๐’…๐’‚๐’“๐’Š๐’†๐’” ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’„๐’๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’†๐’“๐’”, ๐’”๐’–๐’‘๐’†๐’“๐’—๐’Š๐’”๐’๐’“๐’”, ๐’๐’“ ๐’„๐’๐’Š๐’†๐’๐’•๐’”. ๐‘ถ๐’๐’„๐’† ๐’š๐’๐’–'๐’“๐’† ๐’๐’‡๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’๐’„๐’Œ, ๐’š๐’๐’– ๐’”๐’‰๐’๐’–๐’๐’… ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’“๐’†๐’†๐’…๐’๐’Ž ๐’•๐’ ๐’ˆ๐’ ๐’‰๐’๐’Ž๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰๐’๐’–๐’• ๐’ƒ๐’“๐’Š๐’๐’ˆ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’š๐’๐’–."

While you canโ€™t control everything in your work environment, if youโ€™re finding that stress at work is affecting your mental health or job performanceโ€”you may benefit from learning strategies on how to effectively manage it.

Check out VPPPA's latest blog post for various tips on how to manage stress while continuing to perform well on the job.

Read on here!

5 views0 comments
ย