ย 
  • Region II

Back Pain Prevention in the Workplace"๐‘ฐ๐’•โ€™๐’” ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’‚๐’” ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’• ๐’‡๐’๐’“ ๐’‘๐’†๐’๐’‘๐’๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ ๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’‡๐’†๐’†๐’• ๐’‚๐’๐’ ๐’…๐’‚๐’š ๐’•๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’Œ๐’” ๐’‚๐’” ๐’Š๐’• ๐’Š๐’” ๐’‡๐’๐’“ ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š๐’๐’๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’” ๐’Š๐’ ๐’‚๐’ ๐’๐’‡๐’‡๐’Š๐’„๐’†. ๐‘ฐ๐’‡ ๐’š๐’๐’–โ€™๐’“๐’† ๐’‚ ๐’๐’–๐’“๐’”๐’†, ๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’”๐’•๐’“๐’–๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’†๐’“, ๐’‚ ๐’„๐’‚๐’”๐’‰๐’Š๐’†๐’“, ๐’๐’“ ๐’‚๐’๐’š๐’๐’๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’๐’†๐’†๐’…๐’” ๐’•๐’ ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’… ๐’‚๐’“๐’๐’–๐’๐’… ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’•๐’Š๐’Ž๐’†, ๐’Ž๐’‚๐’Œ๐’† ๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’š๐’๐’–โ€™๐’“๐’† ๐’•๐’‚๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’ƒ๐’“๐’†๐’‚๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’๐’‡๐’•๐’†๐’."

DYK: Back pain is the leading cause of work limitations among adults ages 18 to 64. Check out VPPPAโ€™s latest blog post, by Ashley Lipman, for insight on back pain and steps that help minimize the risk of back related injuries at work.


https://www.vpppa.org/blog/back-pain-prevention-minimize-the-risk-of-injury-at-work

2 views0 comments
ย