ย 
  • Region II

How To Be Everywhere at Once (Or at Least Pretend To Be)


"๐‘น๐’–๐’๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’ƒ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’†๐’”๐’” ๐’Š๐’” ๐’‚ ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’™ ๐’†๐’๐’…๐’†๐’‚๐’—๐’๐’“, ๐’‘๐’“๐’Š๐’Ž๐’‚๐’“๐’Š๐’๐’š ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’‚๐’“๐’† ๐’‚ ๐’๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‘๐’‚๐’“๐’•๐’”. ๐‘พ๐’Š๐’•๐’‰ ๐’”๐’ ๐’Ž๐’–๐’„๐’‰ ๐’ˆ๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’, ๐’Š๐’•โ€™๐’” ๐’‰๐’‚๐’“๐’… ๐’•๐’ ๐’”๐’•๐’‚๐’š ๐’๐’ ๐’•๐’๐’‘ ๐’๐’‡ ๐’†๐’—๐’†๐’“๐’š๐’•๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’• ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’Š๐’Ž๐’†๐’”. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’๐’๐’… ๐’๐’†๐’˜๐’” ๐’Š๐’” ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’š๐’๐’– ๐’…๐’๐’โ€™๐’• ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’…๐’ ๐’”๐’ ๐’‚๐’๐’๐’๐’†."


As a business leader, you canโ€™t be everywhere at once. And while delegating tasks is unquestionably an essential skill of effective leadershipโ€”itโ€™s only one of several strategies that can be used when struggling to balance your time and tasks.

Check out VPPPA's blog post for transformational tips that can help business leaders further expand their reach.2 views0 comments

Recent Posts

See All
ย