ย 
  • Region II

New VPPPA Blog Post - 7 Ways Neural Networks Can Be an Advantage"๐‘ฉ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’†๐’”๐’”๐’†๐’” ๐’„๐’‚๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’๐’—๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’‘๐’‘๐’“๐’๐’‚๐’„๐’‰ ๐’ƒ๐’š ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’๐’†๐’–๐’“๐’‚๐’ ๐’๐’†๐’•๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’” ๐’ƒ๐’†๐’„๐’‚๐’–๐’”๐’† ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’”๐’š๐’”๐’•๐’†๐’Ž๐’” ๐’„๐’‚๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’„๐’†๐’”๐’” ๐’๐’‚๐’“๐’ˆ๐’† ๐’‚๐’Ž๐’๐’–๐’๐’•๐’” ๐’๐’‡ ๐’…๐’‚๐’•๐’‚. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’Š๐’๐’„๐’๐’–๐’…๐’†๐’” ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’‚๐’ ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’„๐’๐’๐’”๐’–๐’Ž๐’†๐’“๐’”, ๐’”๐’‰๐’๐’‘๐’‘๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‰๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’•๐’”, ๐’‚๐’๐’… ๐’‚๐’๐’š ๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“ ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’๐’• ๐’•๐’ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’ƒ๐’–๐’”๐’Š๐’๐’†๐’”๐’”."

Check out VPPPAโ€™s latest blog post for an overview of artificial neural networks (ANN), as well as insight on how businesses and the healthcare industry are benefiting from ANN application.

3 views0 comments
ย