ย 
  • Region II

Carbon Monoxide Safety


"๐‘ฐ๐’•โ€™๐’” ๐’„๐’๐’๐’… ๐’๐’–๐’•๐’”๐’Š๐’…๐’†!! ๐‘บ๐’, ๐’ƒ๐’‚๐’•๐’•๐’†๐’ ๐’…๐’๐’˜๐’ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‰๐’‚๐’•๐’„๐’‰๐’†๐’”, ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’ƒ๐’†๐’˜๐’‚๐’“๐’† ๐’๐’‡ ๐’„๐’‚๐’“๐’ƒ๐’๐’ ๐’Ž๐’๐’๐’๐’™๐’Š๐’…๐’†!"


Check out VPPPA's blog post by Brenda Wiederkehr from Access Compliance, on carbon monoxide safety!


https://www.vpppa.org/blog/carbon-monoxide-safety

3 views0 comments
ย