ย 
  • Region II

All You Need to Know Abought Blue Light


"๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’๐’…๐’š ๐’๐’‡ ๐’”๐’„๐’Š๐’†๐’๐’„๐’† ๐’‰๐’‚๐’” ๐’Ž๐’‚๐’…๐’† ๐’Š๐’• ๐’„๐’๐’†๐’‚๐’“ ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’†๐’™๐’‘๐’๐’”๐’–๐’“๐’† ๐’•๐’ ๐’‚๐’“๐’•๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’๐’–๐’† ๐’๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’๐’†๐’‚๐’…๐’” ๐’•๐’ ๐’‚ ๐’“๐’‚๐’๐’ˆ๐’† ๐’๐’‡ ๐’”๐’†๐’“๐’Š๐’๐’–๐’” ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’‚๐’„๐’•๐’”. ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” ๐’Š๐’” ๐’†๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’๐’๐’š ๐’•๐’“๐’–๐’† ๐’‡๐’๐’“ ๐’‘๐’“๐’๐’‡๐’†๐’”๐’”๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’” ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’ ๐’˜๐’†๐’๐’-๐’๐’Š๐’• ๐’†๐’๐’—๐’Š๐’“๐’๐’๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’”๐’‘๐’†๐’๐’… ๐’๐’๐’๐’ˆ ๐’‰๐’๐’–๐’“๐’” ๐’Š๐’ ๐’‡๐’“๐’๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’”๐’„๐’“๐’†๐’†๐’๐’”."


Blue light is everywhereโ€”but what exactly is it, and how does it impact our health?

Check out VPPPA's latest blog from our friends at Bollรฉ Safety, for insight on blue light exposure and tips essential to minimizing its harmful effects.

https://www.vpppa.org/blog/all-you-need-to-know-about-blue-light

1 view0 comments
ย