ย 
  • Region II

Occupational Dog Bite Safety


New VPPPA Blog Post!

"๐‘พ๐’Š๐’•๐’‰ ๐’…๐’๐’ˆ๐’” ๐’Š๐’ ๐’‰๐’๐’Ž๐’†๐’” ๐’‚๐’„๐’“๐’๐’”๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’„๐’๐’–๐’๐’•๐’“๐’š, ๐’˜๐’† ๐’Ž๐’–๐’”๐’• ๐’‚๐’„๐’Œ๐’๐’๐’˜๐’๐’†๐’…๐’ˆ๐’† ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’…๐’๐’ˆ๐’” ๐’„๐’‚๐’ ๐’‘๐’๐’”๐’† ๐’‚ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’† ๐’‰๐’‚๐’›๐’‚๐’“๐’… ๐’•๐’ ๐’‡๐’Š๐’†๐’๐’… ๐’†๐’Ž๐’‘๐’๐’๐’š๐’†๐’†๐’”. ๐‘ซ๐’๐’†๐’” ๐‘ถ๐‘บ๐‘ฏ๐‘จ ๐’„๐’๐’๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’“ ๐’…๐’๐’ˆ๐’” ๐’‚ ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’‘๐’๐’‚๐’„๐’† ๐’‰๐’‚๐’›๐’‚๐’“๐’… ๐’‡๐’๐’“ ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’Ž๐’‚๐’š ๐’‰๐’‚๐’—๐’† ๐’•๐’ ๐’†๐’๐’•๐’†๐’“ ๐’‚ ๐’š๐’‚๐’“๐’… ๐’๐’“ ๐’‘๐’“๐’†๐’Ž๐’Š๐’”๐’†๐’” ๐’˜๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’‚ ๐’…๐’๐’ˆ ๐’Š๐’” ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’•?"

They may be โ€œmanโ€™s best friendโ€โ€”but injuries due to dog bites remain a common occurrence and sizeable public health problem.

Check out VPPPAโ€™s latest blog post from Mitzi Robinson, President and Founder of Bulli Ray: Occupational Dog Bite Safety, for insight on hazards dogs can pose within the workplace and how to mitigate risk to keep employees safe."

https://www.vpppa.org/blog/occupational-dog-bite-safety

2 views0 comments
ย